Eleverne fra afdeling Skovpark passes i lokaler på afdeling Lindholm. Målet hermed er bedre udnyttelse af ressourcer, og mulighed for at tilbyde eleverne flere aktiviteter. Eleverne laver aktiviteter med yngste- og mellemafsnittet eleverne på afdeling Lindholm, men skal også beholde en vis særegenhed. Så det bliver et miks af tid for dem selv og tid med andre.

Specialligaen: Spiller mod andre hold fra specialskolerne på Fyn og deltager i en årlig turnering i Silkeborg mod hold fra hele landet. Ligaen udfordrer eleverne og giver dem et netværk blandt ligesindede andre steder i landet.