Rævebakkeskolen

Rævebakkeskolen

Rævebakkeskolen

Konsulentvirksomhed

Lær hvordan I styrker inklusions-
processerne på jeres skole

Rævebakkeskolen
Rævebakkeskolen
Videncenter for børn og unge med særlige behov

AFDELING LINDHOLM

Afdeling Lindholm er Nyborg kommunes specialskole. Her visiteres elever som har vidtgående indlæringsvanskeligheder. Her modtages også elever fra andre kommuner.

AFDELING SKOVPARK

Afdeling Skovpark er Nyborg kommunes specialklassetilbud.
Her visiteres elever med generelle læringsvanskeligheder. Nyborg kommune visiterer via indstilling fra PPR.

KONSULENTVIRKSOMHED

Vi er en skole med mange års erfaring indenfor specialundervisning og specialpædagogik.
Vi kan bl.a. tilbyde forløb der kan styrke inklusionsprocesserne på din skole.

VIDENCENTER

Formålet med skolens videncenter er at eksportere viden, pædagogik og metoder fra specialundervisningen og dermed facilitere inklusionsarbejdet med henblik på at øge inklusionen.

Rævebakkeskolen – Kommunal Specialskole i Nyborg

Rævebakkeskolen er en kommunal specialskole, der underviser elever med generelle eller vidtgående indlæringsvanskeligheder samt elever med multiple funktionsnedsættelser.

Rævebakkeskolen ligger i Nyborg kommune tæt ved skov og strand. Skolen har egne faglokaler, eget varmtvandsbassin, motorikrum, motionsrum og en stor velindrettet samlingssal.

Vi har desuden mulighed for at benytte Skovparkhallen, som ligger midt mellem skolens to afdelinger – afdeling Lindholm og afdeling Skovpark.

Skolen er primært en “ikke funktionsdelt” skole, hvilket betyder, at alle elever går i klasse med jævnaldrende og rykker op i næste klasse sammen med jævnaldrende. Der er mulighed for, at et tværfagligt samarbejde kan finde sted på tværs af klasserne.

Antimobbe-strategi

Salg af pladser til andre kommuner

Rævebakkeskolen tilbyder pladser til andre kommuner. Tryk videre for mere information.

Befordring

Befordringen forestås af busselskabet Bergholdt og skal bevilges af henholdsvis skoleafdelingen og socialafdelingen for pasning.

Login til Aula

Herunder er genvej til Aula

Nyt & Andet

Projektundervisning på Rævebakkeskolen
Social læring på Rævebakkeskolen
Udslusning

Udslusning