• Rævebakkeskolen
  • Rævebakkeskolen

En stor del af vores elever trives ved og profiterer af praktisk undervisning, og derfor prioriterer vi de praktisk/musiske fag højt. De praktiske fag kan være med til at give alle elever større selvtillid. Mange oplever, at de kan noget med deres hænder. De har ikke brug for så megen snak, men har brug for at få anvist, hvordan en opgave skal løses praktisk, og derefter selv få tingene i hænderne.

Vi oplever også, at de praktiske fag kan virke som brobygger og øjenåbner til de boglige fag. Når der arbejdes i sløjdlokalet, er der brug for at kunne noget matematik, og så er motivationen for at lære faget en hel anden.