• Rævebakkeskolen
  • Rævebakkeskolen
  • Rævebakkeskolen
  • Rævebakkeskolen
  • Rævebakkeskolen

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Fælles for alle elever på afdeling Skovpark er, at de har generelle indlæringsvanskeligheder.

Generelle indlæringsvanskeligheder betyder, at barnet har en forsinket eller mangelfuld udvikling af de evner og færdigheder, der opnås i barnets udvikling. Et barn med forsinket kognitiv udvikling gennemgår de samme faser som andre børn, men udviklingen er langsommere, og barnet når ikke så langt.

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder kan f.eks. have:

  • Svært ved at lære i samme tempo som andre
  • Forsinket sproglig udvikling
  • En snæver begrebs- og forestillingsverden
  • Svært ved at tænke abstrakt
  • Vanskeligheder ved at begå sig i sociale situationer