En vigtig del af skolens pædagogik og undervisning er tilrettelæggelsen af en praksisnær og innovativ undervisning, hvor elevernes forskellige kompetencer kommer til udtryk.

Skolen afholder emneuge to gange på et skoleår, hvor klasserne arbejder med et særligt tema eller emne. Temaet vil som oftest være en del af undervisningen, hvor der arbejdes tværfagligt og på tværs af klasser og afdelinger. Perioderne er fastlagt fra skoleårets start af, så der kan tages særlige forhold i planlægningen og selve emneugen. Eksempelvis hvis ture ud af huset indgår i emneugen.

Desuden afholder og deltager skolen også i forskellige arrangementer såsom musikfestival på Byhaveskolen, fodboldturneringer og andre arrangementer, hvor eleverne oplever udfordringer og et socialt fællesskab.

Om idrætsstævner:

Vores elever har stor glæde af kropsligt i fysisk aktivitet at opleve flow. Disse oplevelser er helt naturlige for elever i folkeskolen, da tilbuddene om fritidsaktiviter er stort.

Rævebakkeskolens elever kan med deres vanskeligheder ofte ikke deltage i sportsklubber, men har samme behov og lyst til at dyrke idræt og deltage i konkurrencer. Skolen har derfor en stærk tradition for at etablerer særligt tilrettelagt idrætsaktiviteter, som søges at nærme sig de sportsaktiviteter eleverne kender fra f.eks. TV.

Endvidere afholdes der hvert 2. skoleår et stort fællesidrætsstævne med Rævebakkeskolen som vært og hvor der kommer elever fra de øvrige specialskoler fra Fyn. Stævnet er stort og der er mulighed for at eleverne kan prøve en række forskellige idrætsaktiviteter og dyste i hockey, fodbold og rundbold mod hinanden. Stævnet giver eleverne mulighed for at mødes med andre ligestillede elever og dyste på en værdig måde, hvor der er taget hensyn til de vanskeligheder eleverne nu har.