Hver elev har tilknyttet en kontaktperson. Dette betyder ikke nødvendigvis at det er den person, som har mest med eleven at gøre i dagligdagen, men at denne kontaktperson er særlig ansvarlig for kontakten til elevens hjem. Kontakten kan foregå enten personlig, hvis eleven enten følges eller hentes i skole/pasning. Men der er også en lang tradition for at kontakten hjem/skole/pasning foregår i en papir eller digital kontaktbog. Mange af eleverne har kommunikative og hukommelsesmæssige vanskeligheder og kan således ikke fortælle og viderebringe væsentlige oplevelser fra deres dagligdag. Så for at alle kan støtte og hjælpe eleven bedst mulig, er det nødvendigt med en overlevering – mellem skole og hjemmet: Efterhånden som eleven bliver ældre og udvikler kommunikative kompetencer til selv bedre at kunne formidle, fylder den skriftlige korrespondance mindre og mindre.

Ved særlige problemstillinger benyttes kontaktbogen ikke, idet der ligger stor risiko for misforståelser, derimod benyttes enten den telefoniske kontakt eller simpelthen ved at afholde møder.

Forældre kan altid i Aula bede om at blive ringet op af en lærer eller pædagog, der vil ringe i løbet af skoledagen.

Sideløbende benyttes Aula til at orientere forældrene om klassens aktivitet ud over det almindelige skema. I Aula er der også mulighed for skriftlig kontakt mellem forældre/skole.

I løbet af skoleåret afholdes 2 skole/hjem samtaler med udgangspunkt i de udarbejdede elevplaner.

Ligeledes afholdes der forældremøder og arrangementer i klasserne. På disse møder er indholdet ofte en gennemgang af det faglige indhold, beskrivelse af klassen og dialog om f.eks. hvordan eleverne skal fejres i forbindelse med fødselsdage. Desuden afholdes der ofte afsnitsforældre møder, som ofte omhandler aktuelle felter, for de forskellige aldersgrupper, som eks. kan nævnes; Kost, pubertet, uddannelsesvejledning, handicapforståelse.