Opgave:

Der foreligger en politisk aftale i Nyborg Kommune om at Rævebakkeskolen fra 1. august 2011 fungerer som videncenter for de øvrige folkeskoler i kommunen. Formålet med videncentret er at eksportere viden, pædagogik, metoder fra specialundervisningen og dermed facilitere inklusionsarbejdet med henblik på at øge inklusionen.

Rævebakkeskolen har i mange år fungeret som specialskole for elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder, og der er således over lang tid genereret en viden inden for området.

Videncenteropgaven for Rævebakkeskolen er at vejlede og udvikle inden for det specialpædagogiske felt. Som udgangspunkt står hele Rævebakkeskolen til rådighed med viden og erfaring. Vi har organiseret os således, at tre personer (to lærere og en pædagog) har en udgående funktion. Disse personer har mange års erfaring som lærere/pædagog, dels inden for normalområdet, men også inden for specialundervisningsområdet. Ud over at de har konsulentfunktionen prioriteres det på Rævebakkeskolen, at konsulenterne fortsat har tæt kontakt med praksis på stedet i form af observation, sparring og vejledning. Konsulenterne er meget opmærksomme på udfordringen i at skulle omsætte teori til praksis. Faciliteringen foregår altid i et tillidsfuldt samarbejde med medarbejderne på distriktsskolerne så man sikrer, at løsninger søges i et refleksivt samarbejde.

Konsulentfunktionen består af:

 • Støtte lærere og lærergrupper i at gennemføre undervisningen
 • Kollegavejledning / sparring
 • Vejlede i forhold til specifikke faglige vanskeligheder
 • Didaktiske overvejelser
 • Valg af undervisningsmaterialer
 • Vejlede i forhold til faglitteratur
 • Sparring med kompetencecentre
 • Vejlede i forhold til alternative læringsrum
 • Tilbyder kurser og kompetenceudvikling
 • Oplæg på skoler vedr. særlige temaer for at arbejde proaktivt med skolelivets udfordringer fx. konflikthåndtering, samarbejdsbaseret problemløsning, klasseintervention, klasseledelse og relationskompetence
 • Temamøder for forældre
 • Sparring i forbindelse med forældresamarbejde / afholdelse af forældremøder
 • Faglig opdateret inden for nye psykologiske og pædagogiske strømninger
 • Rævebakkeskolen
 • Rævebakkeskolen
 • Rævebakkeskolen
 • Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn