Værdigrundlag

Folkeskolelovens formålsbestemmelse og det menneskesyn, der ligger bag, indebærer, at alle børn kan og skal undervises uanset forudsætninger, for at blive så dygtige som de kan.
Et barn har mange kompetenceområder og er i stadig udvikling inden for alle områder.
Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med forældrene, således at der tages udgangspunkt i elevens stærke sider for derigennem at styrke barnets selvværd og muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor alle kompetenceområder.
En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever:

Rævebakkeskolens værdigrundlag