Information til forældre omkring uddannelse, praktik og brobygning på Rævebakkeskolen

De overordnede mål for udskolingsaktiviteterne er:

At elever og forældre får indblik i arbejdsliv og uddannelsessystemet
At kombinere Rævebakkeskolens undervisning med praktiske aktiviteter

Uddannelsesplan

I skolens ældste klasser er der bl.a. fokus på elevens uddannelsesplan, der startes op i 8. klasse i samarbejde med UUO-vejlederen (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn) på Rævebakkeskolen.

Uddannelsesplanen skal være med til at pege på hvilke aktiviteter og aftaler, der skal iværksættes for at gøre den unge klar til videre uddannelse.

Man kan finde den unges uddannelsesplan på www.minuddannelse.net. Eleven kan logge sig ind med sit unilogin. Det er eleven selv, der bestemmer, hvad der skal stå i uddannelsesplanen.

Skolen er ansvarlig for ’Uddannelse og Job’-undervisningen, der skal være med til at forberede og give eleverne forståelse for fremtidig uddannelse og for arbejdsmarkedet. Dette sker i tæt samarbejde med UU-vejlederen.

Brobygning

I 8., 9. og 10. klasse kommer eleverne ud i brobygningsforløb. Brobygning er et forløb på diverse uddannelsesinstitutioner, hvor eleverne får mulighed for at få afklaret deres interesser og kompetencer inden for forskellige fag. Vores elever kommer typisk i brobygning på tekniske skoler eller på social- og sundhedsskolerne med mulighed for at prøve sig selv af inden for bl.a.: dyr/planter, krop og stil, transport, sundhed, bygge og anlæg samt andre relevante arbejdsområder.

Brobygningsforløbene foregår oftest i Odense. I 8. klasse tager lærerne med ud i brobygning, mens eleverne selv tager af sted med tog eller bus i 9. og 10. klasse.

Praktik

I 9. og 10. klasse har eleverne mulighed for at komme i praktikforløb på en arbejdsplads. Praktikforløbene skal være med til at afklare, hvilken ungdomsuddannelse de unge mennesker skal i gang med efter endt skolegang. Praktikforløbene aftales individuelt, og der kan være stor forskel på, hvor mange praktikforløb de enkelte elever har.

I 10. klasse er der mulighed for at kombinere arbejdspraktik med skolegang, således at eleven f.eks. går i skole 3 dage om ugen og er i praktik de sidste 2 dage. I løbet af 10. skoleår vil man typisk have mulighed for at afprøve 3 – 4 forskellige praktiksteder i en længere periode. Rævebakkeskolen samarbejder med en lang række virksomheder og institutioner over hele Østfyn for at sikre så bredt et afprøvningsudvalg for vores elever som muligt.

Samarbejdet omkring det at finde en egnet praktikplads til eleven, kan også foregå i samarbejde med forældrene, hvis de kender et passende praktiksted eller på anden vis har brugbare kontakter til erhvervslivet. Vi samarbejder bl.a. med autoforhandlere, cykelværksteder, landmænd, købmænd, tøjbutikker, hoteller, sportsbutikker, byggecentre, malerfirmaer, børnehaver, Nyborg Rådhus og mange andre steder. Listen af samarbejdspartnere udvides hele tiden, da vi altid bestræber os på at imødekomme elevens og forældrenes ønsker.

Inden en elev forlader Rævebakkeskolen, er der et tæt samarbejde mellem elev, forældre, skole og UUO-vejleder for at sikre, at den unge bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse, en efterskole, en produktionsskole eller et tilsvarende relevant tilbud.