Det vurderes individuelt og i samarbejde med forældrene, hvorvidt den enkelte elev indstilles til nationale test eller prøver.

De elever der ikke går op til nationale test og prøver, får stillet andre prøvematerialer til rådighed.

 

Rævebakkeskolen