Kørslen forestås af busselskabet Bergholdt Rejser A/S.

Som udgangspunkt har elever på afdeling Lindholm bevilling til skolekørsel. Kørsel til og fra pasning skal bevilliges af en sagsbehandler. Elever på afdeling Skovpark skal have bevilling fra sagsbehandler til både skole og pasningsdel.

Praktisk foregår det på den måde, at forældrene inden skolestarten – dvs. i løbet af skolens sommerferie – modtager besked om, cirka hvornår bussen vil komme til bopælen om morgenen. Hvis I har ændringer eller spørgsmål til kørslen for næste skoleår kan I ringe til Bergholdt på tlf. 66113131 i skolens sommerferie.

Da der kan være aflysninger som følge af elevers fravær, eller der kan være trafikale problemer, må forældrene regne med, at tidspunktet er et cirka tidspunkt. Vi siger som hovedregel, at tidspunktet er inden for en margin af 5 minutter.

Følgende regler gælder for buskørsel:

  • Eleven skal om morgenen være parat til at stige på bussen til det aftalte tidspunkt, således at der ikke opstår unødig ventetid ved afhentning. Chaufføren må af sikkerhedsmæssige årsager ikke forlade bussen, så derfor skal forældrene følge deres barn til bussen, hvis barnet ikke kan klare at gå selv.   Hvis barnet ikke er der til tiden, kører bussen videre på ruten, af hensyn til de andre børn der venter. I særlige tilfælde er der mulighed for at bussen har en ventetid på fem minutter.
  • Forældre skal (synligt) tage imod eleven ved hjemkomst, da chaufføren ikke må aflevere et barn til et tomt hus. Hvis barnet selv må gå fra bussen, skal forældrene give tilladelse.
  • En elev må ikke køre i bus mere end en time og et kvarter til/fra skole.
  • Til ruterne er der tilknyttet faste chauffører, således at eleverne kommer til at kende deres egen chauffør. Dog kan der ske ændringer ved chaufførs sygdom og ved ferieafvikling.

Ved fravær:

  • Forældrene skal sørge for at give chaufføren besked om morgenen i tilfælde af barnets fravær – ring til chaufførens mobil eller Bergholdt tlf. 666 11 31 31. Fraværet meddeles ligeledes til skolens kontor tlf. 63337096.

Ved ændringer:

  • Der kan ikke ske spontane ændringer i de daglige ruter, da det vil gå ud over stabiliteten i driften til gene for alle andre på ruten. Forældre må selv hente/bringe eleven, såfremt de ønsker en ændring.

Rævebakkeskolen og Bergholdt har en tæt dialog for at løse evt. opståede problemer. Der kan ske små forrykkelser i de daglige ruter, f.eks. hvis et barn skal i aflastning, og således kobles på en anden rute, end den sædvanlige.