Ellen Rudebeck Skousen

Ellen Rudebeck Skousen

Tale-kommunikationslærer. Anvender Tegn Til Tale i kommunikations- og taleundervisningen.

Tegn Til Tale bruges i kommunikationen til børn uden særligt sprog eller sprogsvage børn der ikke følger den almindelige talesprogsudvikling. TTT en del af de kommunikationsredskaber der kan anvendes i den totale kommunikation, når man med udgangspunkt i det konkrete barn, skal finde en måde at styrke barnets kommunikationen.

Tegnene der bruges er konventionelle tegn fra døves tegnsprog, tegnene understøtter talen sammen med kropssprog, mimik og gestus. Ved Tegn Til Tale kopbles tegn på de meningsbærende ord i en sætning, så den verbale kommunikation visualiseres og kan styrke barnets sprogforståelse. Hvis det er muligt for barnet, vil det lære selv kunne lære at bruge tegn som et alternativ til det talte sprog.

Kurser

Kurser i Tegn Til Tale 2017-2018

Vi kan tilbyde kurser specielt tilrettelagt for personalegrupper. Ring for tilbud på specialtilrettelagte kurser og for at høre mere om priser og konkret dato for GRUNDKURSUS og OPFØLGENDE KURSUS. Ring på tlf. 6333 7096 eller send en email til rbs@nyborg.dk for tilbud på disse kurser.

 

Grundkursus

4 timer torsdage kl. 14-18 i oktober 2017

Grundkurset kan tages alene eller efterfølges 3-6 mdr. senere af et OPFØLGENDE KURSUS.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i dette grundkursus. Kurset er tilrettelagt for personer med intet eller kun lidt kendskab til at anvende TTT som et kommunikations redskab. Deltagerne vil få opbygget et grundlæggende tegnforråd. Der arbejdes ud fra et kompendie som udleveres på kurset, formen vil også bære præg af øvelser af praktisk karakter, således at kursisterne udfordres i at bruge tegn og anvende dem i dagligdagen.

Opfølgende kurser:

4 timer torsdage kl. 14-18 i februar 2018

Kurset er for deltagere der på forhånd anvender TTT i dagligdagen og som trænger til at få opfrisket deres brug af tegn. Her repeteres de grundlæggende tegn og nye tegn indlæres til et øget tegnforråd. Der arbejdes ud fra et kompendium, der supplerer de grundlæggende tegn. Kursisterne udfordres i at anvende tegn gennem forskellige øvelser der giver en større tryghed i at anvende tegn i den alternative kommunikation.

 

 

Vi kan også tilbyde specielt tilrettelagte kurser for grupper.

Ring for tilbud på specialtilrettelagte kurser!

Tlf. 6333 7096 eller email rbs@nyborg.dk