• Rævebakkeskolen - Specialskole på Fyn
  • Rævebakkeskolen
  • Rævebakkeskolen

Der er ingen tvivl om, at bevægelse har en stor betydning for elevernes indlæring.

Hver skoledag starter med bevægelse af én eller anden slags. Rigtig mange benytter sig af skolens fantastiske beliggenhed og går en rask morgentur i skoven. Andre spiller bold, leger fangelege, løber stafet eller andet – kun fantasien sætter grænser.

En vigtig del af skolens pædagogik og undervisning er tilrettelæggelsen af en praksisnær og innovativ undervisning, hvor elevernes forskellige kompetencer kommer til udtryk.

Skolen afholder emneuge to gange på et skoleår, hvor klasserne arbejder med et særligt tema eller emne. Temaet vil som oftest være en del af undervisningen, hvor der arbejdes tværfagligt og på tværs af klasser og afdelinger. Perioderne er fastlagt fra skoleårets start, så der kan tages særlige forhold i planlægningen og selve emneugen. Eksempelvis hvis ture ud af huset indgår i emneugen.

Desuden afholder og deltager skolen også i forskellige arrangementer såsom musikfestival på Byhaveskolen i Svendborg, Svømmestævnet Rævebakken, fodboldturneringer og andre arrangementer, hvor eleverne oplever udfordringer og et socialt fællesskab.