I starten af skoleåret afholdes der forældremøde i de enkelte klasser. Indholdet på disse møder kan f.eks. være gennemgang af årsplaner og arrangementer, snak om klassen generelt samt aftaler om f.eks. klassekasse, fødselsdage eller regler af forskellig slags.

Senere på skoleåret afholdes endnu et forældremøde, som kan være et møde af mere social karakter.

I løbet af skoleåret afholdes 2 skole/hjem samtaler med udgangspunkt i de udarbejdede elevplaner.

Der arrangeres 2 forældreeftermiddage, hvor forældrene inviteres til at komme på skolen. Her kan indholdet fx være juleværksteder, teater, cirkus, Grønlandsemne osv.

I slutningen af skoleåret holder vi en skolefest, hvor forældre også inviteres til at deltage.

 

Kommunikationen mellem skole og hjem foregår oftest via Aula. Alle forældre får et login til Aula, og her vil man kunne orientere sig om, hvad der sker i klassen af stort og småt.

Ud over den skriftlige kommunikation er der naturligvis altid mulighed for at kontakte hinanden telefonisk – der er altid nogle ting, det er nemmeste at tale om. Forældre kan altid bede om at blive ringet op af en lærer eller pædagog i løbet af skoledagen.

 

Endelig er forældrene altid velkomne til at komme på skolen, hvis der er noget, de ønsker at drøfte med os.