Elevplanerne udarbejdes i begyndelsen af skoleåret og tager sit udgangspunkt i klassens årsplan, og i særdeleshed i den enkelte elevs kompetencer.

I elevplanerne søges det at beskrive elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer bedst muligt. Disse kompetencer afdækkes ud fra professionel tæt kontakt og kendskab til den enkelte. I den forbindelse bruges også standiserede faglige test.

Det er meget væsentligt for den enkeltes selvværd, glæde og motivation for læring, at der hele tiden arbejdes positivt med eleverne, og at udgangspunktet er kompetencerne og ikke det, den enkelte har svært ved.

Ud fra elevens kompetencer og de ministerielle trinmål opstille mål for eleven. Ligeledes beskrives metoderne til at nå disse mål og til sidst, hvordan der skal evalueres på målene.

Elevplanerne udarbejdes i dialog med aktørerne omkring eleven og dermed også i dialog med forældrene.