ADL står for Almindelig Daglig Livsførelse eller for Aktiviteter i Daglig Livet og dækker over de praktiske færdigheder, der er nødvendige for at klare hverdagsaktiviteter såsom personlig hygiejne, påklædning, madlavning, spisning, rengøring m.m.

Det er skolens opgave at ruste eleverne til bedst muligt at kunne klare sig i livet uden for skolen og efter skolen. For mange elever venter der et liv efter Rævebakkeskolen, hvor nogle kommer til at bo på institutioner og andre til at bo selv evt. med støtte. Nogle kommer til at indgå i beskyttede stillinger, men ofte vil fritiden fylde en hel del af elevernes kommende voksentilværelse.

Skolens funktion handler således også om, at kunne ruste eleverne til, at kunne håndtere deres nuværende men også fremtidige liv så værdigt som muligt. Derfor bliver selvhjulpethed et centralt område, som fylder rigtig meget i elevernes skoledag. Det vægtes, at eleverne kan klare daglige rutiner skoledagen igennem, hvilket kræver at der afsættes tid. Disse opgaver er en væsentlig del af elevernes læring.

Under dette område hører også at elevernes spisesituationer foregår i ro og ordentlighed. Det vægtes, at eleverne er med til at dække bord, der spises med kniv og gaffel, samtalen foregår i ro og oprydningen bliver også en del af læringen. Dette kræver tid og daglig opmærksomhed.

Mange af eleverne har grov- eller finmotoriske vanskeligheder, således er af- og påklædning en udfordring for mange. Eleverne støttes i at håndtere dette så selvstændigt som muligt, men er således en ligeså væsentlig læring i f.eks. idrætsundervisningen som den faglige aktivitet.

Der er også fokus på den personlige hygiejne, således det f.eks. vægtes at eleverne vasker hænder, inden der spises mad.