I Yngste regi foregår pasningen med strukturerede aktiviteter. Disse aktiviteter kan være spil på computer, musik, sløjd/ billedkunstaktiviteter, leg inde og ude og aktiviteter i naturen. Det er vigtigt med en stram struktur, da eleverne hurtigt kommer i konflikt og/ eller bliver forvirrede og urolige. Der øves færdigheder som at vaske hænder, dække bord, rydde op o.l. Eleverne kan i nogen grad vælge aktiviteter. Dette sker en gang i mellem, men med få valgmuligheder. Det er en vigtig pædagogisk opgave, at udfordre eleverne, så de bliver mere selvhjulpne.

I Ældste- ungdomsregi er der også mulighed for at vælge aktiviteter. Aktiviteterne har også en anden karakter. Det er i højere grad boldspil, spil, Playstation, bordfodbold o.l.

Fritidsprojekter:

Eleverne på Rævebakkeskolen har for de flestes vedkommende meget svært ved at indgå i det almindelige foreningsliv. Vi har derfor i adskillige år tilbudt eleverne fritidsaktiviteter i pasnings-regi. Disse aktiviteter er der stor søgning på, da de nyder stor popularitet. I dette skoleår har der været tilslutning nok til at oprette fodboldhold.

Fodbold: Fodbold for alle. Alle kan tilmeldes, men der laves niveaudelte hold. Her er mulighed for at deltage, selv om man bliver sur og råber og skriger, når man taber eller hvis man har fysiske skavanker, så man har svært ved at løbe m.m. På fodboldholdet er ligeledes tilmeldt 5 elever, der tidligere har gået på skolen eller som falder ind i kategorien med de øvrige deltagere, men som ikke går på skolen.