Krudtuglerne er en gruppe elever fra alle tre afsnit, som med fordel kan tages du af den almindelige klasseaktivitet, for at blive læringsstimulret på anden måde. Krudtuglerne samles et par formiddage om ugen. Hertil er knyttet ergoterapeut, talehørelærer og pædagoger til gruppen.

Det er vores mål at tilbyde disse elever en undervisning, hvor vi tager udgangspunkt i, hvordan den enkelte elev tilegner sig ny viden og færdigheder. Undervisningen tilrettelægges, så den både styrker og udvikler det enkelte barns interesser, forudsætninger og behov. Undervisningen indeholder også fælles oplevelser, så børnene får stimuleret og styrket deres lyst til at lære.

Om morgenen samles børnene til morgensamling på tæppet i vores lokale, og der siges godmorgen med en sang. Derefter synges forskellige sange, hvor eleverne også udfordres motorisk, der bliver enten spillet på instrumenter eller en voksen spiller på guitar til sangene. Inden eleverne deles i grupper, snakkes der ud fra piktogrammer og personlige dagsskemaer om, hvad der skal ske i løbet af dagen.

Når krudtuglesamlingen er slut, følges eleverne tilbage i klasserne for at spise frokost.

I krudtuglerne er der ekstra fokus på at lære eleverne:

  • At styrke og fastholde deres opmærksomhed, at de er blevet gode til at fordybe sig i aktiviteterne
  • At øve sig i at tale sammen
  • At vente på tur
  • At lytte til hinanden og til hvad der bliver sagt
  • At få et større fokus på det sproglige hvor ordforråd, sprogbrug og sproglig bevidsthed er styrket
  • At de sociale kompetender er styrket i alle faglige sammenhænge
  • At styre deres sansemotoriske udvikling
  • At det er godt også at være del at en lille gruppe, som er overskuelig og hvor hverdagen er struktureret