Skolen har længe før der blev indført elevplaner i de kommunale folkeskoler udarbejdet detaljerede individuelle elevplaner. Elevplanerne udarbejdes i begyndelsen af skoleåret og tager sin udgangspunkt i klassens årsplan men i særdeleshed ud fra den enkeltes elevs kompetencer.

I elevplanerne søges det at beskrive elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer bedst muligt. Disse kompetencer ”kendes” ud fra en professionel tæt kontakt og kendskab til den enkelte og ud fra standardiserede test. Det er meget væsentligt for den enkeltes glæde, selvværd og motivation for læring at der hele tiden arbejdes positivt med eleverne og udgangspuntet er den enkeltes kompetencer og ikke det den enkelte ikke kan!

Ud fra elevens kompetencer og de ministerielle trinmål opstilles mål for eleven. Ligeledes beskrives metoderne til at nå disse mål og til sidst, hvordan der skal evalueres på disse mål, dette kan f.eks. være gennem standardiserede test men også gennem anden dokumentation, som f.eks. video.

Status danner ofte baggrund for den næste elevplan. Elevplanerne udarbejdes i dialog med aktørerne omkring eleven, og dermed også i dialog med forældrene.