Det vurderes individuelt og i samarbejde med forældrene, hvorvidt den enkelte elev indstilles til nationale test eller prøver.

De elever der ikke går op til nationale test og prøver, får stillet andre prøvematerialer til rådighed.