Seksualvejledning

Ved pædagog og seksualvejleder Susanne Friis

Seksualvejlederen er uddannet til:

 • At rådgive, vejlede og hjælpe mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med seksuelle vanskeligheder.
 • At yde rådgivning, vejledning og formidling til elever, forældre og kolleger.
 • At undervise elever og personale.
 • Formidlings- og undervisningsopgaver på uddannelsesinstitutioner.

Der undervises inden for rammerne af folkeskoleloven i ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” og der tages derfor udgangspunkt i formålet og de fælles mål for faget:

Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og miljø.

Stk. 2.
Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres.

Stk. 3.
Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Elever

Min opgave på Rævebakkeskolen er først og fremmest at tilbyde at forestå seksualundervisningen af alle skolens elever. Undervisningen tilrettelægges efter elevernes udviklingstrin, og det vil være muligt at tage individuelle hensyn, så der både kan undervises i klassen, i mindre grupper eller for enkelte elever.

I denne undervisning kan der tages udgangspunkt i mange forskellige emner, fx ”Kroppen og dens ændringer i puberteten”, ”Hygiejne”, ”Kærlighed, følelser og sex”, ”Alkohol og rusmidler”, ”At være kærester”, ”Prævention”, ”Mediers fremstilling af kærlighed og sex” og ”De unges færdsel i nattelivet”. Samtidig lægger jeg vægt på at lytte efter, om der er særlige behov og ønsker, der bør tilgodeses i den enkelte undervisningssituation.

Forældre

Jeg deltager gerne på forældremøder på opfordring fra forældre eller klassens pædagogiske personale. Her kan jeg lave et oplæg, som kan tilrettelægges efter elevernes alder og evt. aktuelle problemstillinger i elevgruppen.

Det er endvidere muligt for forældre til børn på Rævebakkeskolen at modtage vejledning om specifikke problemstillinger.

Forældrevejledning kan også tilbydes som specielt tilrettelagte kurser på andre skoler/institutioner.

Formidling

Jeg tilbyder formidling og oplæg inden for følgende emner:

 • Opstart af seksualpolitik
 • Oplæg om den seksuelle udvikling og funktion
 • Menneskesyn og seksualitet
 • Formidling af tabuiserede emner
 • Supervision, vejledning og rådgivning
 • Undervisning af elever
 • Oplæg og debat i forældregruppen
 • Fokus på seksuelle overgreb
 • Fokus på potentielle krænkere
 • Etiske dilemmaer
 • Den svære samtale med forældre
 • Seksualundervisning
 • Jura og seksualitet
 • Sociale, kulturelle og samfundsmæssige barrierer
Susanne Friis

Susanne Friis

Seksualvejleder

Uddannet pædagog 1999
Seksualvejleder 2012

Vi tilbyder specielt tilrettelagte kurser for grupper – elever eller personale.

Ring for at høre nærmere vedr. priser på tlf. 6333 7096 

eller på email rbs@nyborg.dk